Welkom op de website over het Data Analyse Protocol

Achtergrond

Onderzoekers en lectoren van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht hebben onderzocht hoe de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses kan inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat beter aan de wensen van zijn mkb-klanten op het gebied van performance en directere sturing wordt voldaan en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden.

Eén van de tools die zij voor de mkb-accountantskantoren hebben ontwikkeld is een Data Analyse Protocol (hierna DAP). De digitalisering biedt de accountant namelijk mogelijkheden om mkb-ondernemers op basis van data nog beter te adviseren. Het kan daarbij om financiële zaken gaan, maar ook over andere zaken die bij ondernemerschap horen. Denk bijvoorbeeld aan adviezen over voorraden, personeelszaken, procesverbeteringen, vernieuwing, etc. Het Data Analyse Protocol geeft de accountant inzicht in vragen die bij mkb-ondernemers kunnen leven en waarbij de accountant kan helpen.

Wat is het DAP?

Het DAP is een instrument om snel en gericht urgente ondernemersvragen in beeld te krijgen. Dit is een belangrijke opstap in het meten van prestaties en het data-gericht verbeteren van ondernemingsperformance. Per ondernemersvraag levert het DAP concrete suggesties over de daartoe benodigde data.

Wie gebruikt het DAP?

Financieel adviseurs kunnen het DAP samen met ondernemers als kapstok gebruiken om in gesprekken snel tot de kern te komen en indien gewenst een plan te maken voor een stuurdashboard.

Hoe werkt het DAP?

Het Data Analyse Protocol start met vier perspectieven van de Business Balanced ScoreCard (BBSC): Financieel perspectief, Klanten & Markt perspectief, Interne Processen perspectief en het Leer & Groei perspectief.

Het Data Analyse Protocol werkt in vijf stappen.

Stap 1: Klik op het BBSC-perspectief waarop de ondernemer wil verbeteren;
Stap 2: Kies het facet binnen het BBSC-perspectief waar concreet de aandacht ligt;
Stap 3: Bespreek met de kandidaat succesfactoren die voor de ondernemer kritisch zijn;
Stap 4: Probeer dan met de ondernemer de getoonde vragen te beantwoorden;
Stap 5: Bekijk de voorgestelde berekenwijze om de KPI te meten en haal de data uit de systemen.

Indien een ondernemer concreet en data-gericht wil meten en sturen, kan een ontwikkeltraject worden opgestart dat op basis van ondernemingsdata een stuurdashboard oplevert.