Hoe werkt het Data Analyse Protocol

Het Data Analyse Protocol start met dezelfde vier perspectieven als de Balanced ScoreCard:

  • Financieel
  • Klanten & Markt
  • Interne Processen
  • Leer & Groei

Het Data Analyse Protocol werkt in vijf stappen. In overleg met zijn klant klikt de mkb-accountant (1) het perspectief aan waarop de klant wil verbeteren. Binnen dat perspectief worden vervolgens (2) een aantal facetten en (3) bijbehorende kritische succesfactoren gegeven die belangrijk zijn om het betreffende perspectief te verbeteren. Per kritische succesfactor staat (4) een aantal ondernemersvragen vermeld die gerichte indicatoren opleveren waar de ondernemer op wil sturen. Dit zijn de indicatoren die kritisch zijn en die idealiter gemeten worden door data uit de onderneming te gebruiken en streefwaarden te formuleren voor betreffende kritische prestatie indicatoren. Het verankeren hiervan in de sturing van de onderneming levert concrete verbetering op. De laatste stap (5) is dan ook om te bekijken hoe de berekeningswijze van de KPI zou kunnen en er wordt een suggestie gedaan over het systeem waar de informatie in kan staan. Meet de waardes en zet ze af tegen een streefwaarde en bespreek periodiek de status en voortgang.

Klik hier om een voorbeeld te tonen.

Hier vindt u het boekje: Data Analyse Protocol, advieskans voor de mkb-accountant. Dit boekje kunt u als accountant goed meenemen naar uw klant toe. In het boekje wordt het Data Analyse Protocol verder toegelicht en uitgewerkt in voorbeelden. Het is aan te raden het boekje te raadplegen wanneer uw klant meer grip wilt op zijn organisatie en middels het DAP een Balanced ScoreCard wenst samen te stellen om periodiek de performance van de organisatie te meten.